Practitioner AccountManagementFMCG

Herken je dat?

Je hebt de overstap gemaakt naar sales en bent verantwoordelijk voor een aantal accounts. Maar wat houdt dat dan in? Wat moet je goed kunnen? Welke nieuwe competenties en skills heb je dan te ontwikkelen? Deze praktische opleiding voorziet in de basisbehoefte van professionele Account Managers die werken met retailers in zowel het Food-, Drug- als Pharmacykanaal en die zich verder op professionele wijze willen ontwikkelen.

Want verkopen is een vak! Alles wat je doet, of nalaat te doen, heeft een directe impact op de resultaten. Communicatie blijkt je belangrijkste vaardigheid te zijn om aan te sluiten op de doelen van de Category Manager en het account. Essentieel om contact te kunnen maken met je klant. Om vanuit je analyse met steekhoudende argumenten te kunnen komen. Om gesprekken te kunnen voeren waarbij je in staat bent om echt te luisteren en door te kunnen vragen.

In de opzet van dit programma zijn alle skills en technieken gerelateerd aan onze aanpak “De 7 stappen van een effectief gesprek” (zie model hiernaast).

Download Brochure Practitioner

Voor de deelnemers aan de opleiding Accountmanagement FMCG Practitioner bieden wij:

1) Professionele èn persoonlijke ontwikkeling

Wij bieden onze deelnemers een interactief programma met aandacht voor zowel je professionele- als persoonlijke ontwikkeling. Tijdens de opleiding kun je gebruik maken van de trainer als coach en ingaan op persoonlijke uitdagingen. Het initiatief hiervoor ligt altijd bij de deelnemers.

2) Retailers als gastspreker

Tijdens dit programma worden Category Managers van retailers uitgenodigd om hun visie op professioneel Account Management en samenwerking te geven. Een inspirerende en vaak openhartige inkijk in de ‘wereld van de klant’!

3) Checklist accountplan

Het uitgangspunt van beide Opleidingen is samenwerking met het account. Hiervoor bieden wij een opzet van het accountplan wat je tijdens de opleidingen gaat gebruiken om zo de kansen bij het account te ontdekken en daarop in te spelen.

4) Praktijkgericht

Om beide opleidingen praktijkgericht te houden integreren wij actuele gebeurtenissen in het programma. Daarbij nodigen wij ook een aantal sprekers uit die op dit moment in de retail werkzaam zijn.

5) Veel persoonlijke aandacht

De opleiding biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. Op deze wijze kunnen wij voor iedere deelnemer een maximale aandacht garanderen.

6) Intervisie sessies

De ervaring leert dat het delen van kennis en inzichten onderling en vanuit ieders ervaring ongelofelijk sterk werkt. De deelnemers werken met elkaar in groepsverband tussen de trainingssessies door aan zelf ingebrachte praktijkvraagstukken.

7) Professioneel oefenen

Naast de inhoudelijke kant van accountmanagement besteden wij veel tijd aan communicatieve vaardigheden. Zowel in sales- als onderhandelingscontext. Wij werken dan ook samen met een aantal ervaren trainingsacteurs die bekend zijn met de dynamiek in de gespreksvoering met inkopers en category managers binnen FMCG.

Data AccountManagement FMCG – Practitioner 2024:

Datum Onderwerp
Dinsdag 9 april 2024 Accountmanagement: de Basis!
Dinsdag 23 april 2024 Regie in het gesprek
Dinsdag 14 mei 2024 Impact en overtuigingskracht
Dinsdag 4 juni 2024 Omgaan met ‘tegenwerpingen’
Dinsdag 25 juni 2024 Onderhandelen in de praktijk
Download brochure Practitioner